จังหวัดระยอง เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ

จังหวัดระยอง เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ

  จังหวัดระยอง  เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน 3 รายการ   ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 2 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์  ชั้น 3  อาคารเภสัชกรรม  โรงพยาบาลระยอง  โทร. 038-617451-8 ต่อ 2167
        เปิดซองวันที่ 3 ธ.ค. 56  ในเวลา 14.00 น.
.