จังหวัดระยอง เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ คือ Nilotinib 200 mg Tablet

จังหวัดระยอง เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ คือ Nilotinib 200 mg Tablet

 จังหวัดระยอง  เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน 1 รายการ  คือ Nilotinib 200 mg  Tablet   จำนวนประมาณ  1,232  เม็ด   ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 3 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  ชั้น 3 อาคารเภสัชกรรม  โรงพยาบาลระยอง  โทร. 038-617451-8 ต่อ 2167
        เปิดซองวันที่ 4 ธ.ค. 56 ในเวลา 14.00 น.
..