องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อเครื่องขยายเสียง   ขายแบบชุดละ 1,000 บาท   ยื่นเอกสารวันที่ 4 ธ.ค. 56   ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โทร. 039-319960
.