สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สถาบันทันตกรรม  เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  ขอเอกสารถึงวันที่ 6 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 9 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักา  กลุ่มภารกิจอำนวยการ  โทร. 02-5884005-8 ต่อ 1407