จังหวัดลำปาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา Desferrioxamine 500 mg for injection จำนวน 44,000 Amp

จังหวัดลำปาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา Desferrioxamine 500 mg for injection จำนวน 44,000 Amp

จังหวัดลำปาง  เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา  Desferrioxamine 500 mg  for  injection  จำนวน 44,000 Amp   ขายแบบชุดละ 100 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่  9 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 20 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลลำปาง  โทร. 054-237400 ต่อ 6000-7
เปิดซองวันที่ 23 ธ.ค. 56  ในเวลา  13.30 น.