การประปานครหลวง เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

การประปานครหลวง เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

การประปานครหลวง  เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.ประกวดราคาซื้อท่อสั้นและข้องอ (ทองแดงเจือ)  จำนวน 2 รายการ  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่  13 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 26 ธ.ค. 56
2.ประกวดราคาจ้างติดตั้งประปา,งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ,งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 13 ธ.ค. 56 และยื่นซองวันที่  24 ธ.ค. 56
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนกลาง  ฝ่ายจัดหาและพัสดุ  ชั้น 4 ห้อง 408  อาคารสำนักงานใหญ่  การประปานครหลวง  โทร. 02-5040187
.