องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รับสมัครพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รับสมัครพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 – 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 – 5 และนักพัฒนาชุมชน 3 – 5 สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ดูรายละเอียดจาก www.ban – yang.go.th ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วนิชาชีวะ / สวท. ภัทรศรี วนิชาชีวะ / สวท. หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รับสมัครพนักงานส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบข้าราชการเกือบ 7,911 อัตรา

ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเฮ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และเตรียมเปิดสอบข้าราชการเพิ่ม ทั่วประเทศ รวม 7,911 อัตรา ตั้งแต่ธุรการ พัสดุ ช่างโยธา งานจัดเก็บรายได้ การเงิน นิติกร ตรวจสอบภายใน คาดเปิดรับ เม.ย.56 นี้

อบต อุบลราชธานี เปิดสอบ เมษายน 2556 นี้

อบต อุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 176 อัตรา สำหรับรายละเอียด ของ 22 อบต. ที่เปิดเผยข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556