สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 28 พ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดหาและควบคุม  กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 02-2818030 , 02-2811621 เปิดซองวันที่ 29 พ.ย. 56  ในเวลา 10.00 น.

การประปานครหลวง เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

การประปานครหลวง เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ การประปานครหลวง  เรียกประกวดราคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ประกวดราคาซื้อท่อสั้นและข้องอ (ทองแดงเจือ)  จำนวน 2 รายการ  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่  13 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 26 ธ.ค. 56 2.ประกวดราคาจ้างติดตั้งประปา,งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ,งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 13 ธ.ค. 56 และยื่นซองวันที่  24 ธ.ค. 56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนกลาง  ฝ่ายจัดหาและพัสดุ  ชั้น 4 ห้อง 408  อาคารสำนักงานใหญ่  การประปานครหลวง  โทร. 02-5040187 .

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ   ขอเอกสารถึงวันที่ 9 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่  23  ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ส่วนการคลัง ชั้น 4  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โทร. 02-2985622 และ 02-2788400-19  ต่อ 1555-1557 เปิดซองวันที่ 26 ธ.ค. 56  ในเวลา 10.00 น. ..

จังหวัดลำปาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา Desferrioxamine 500 mg for injection จำนวน 44,000 Amp

จังหวัดลำปาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา Desferrioxamine 500 mg for injection จำนวน 44,000 Amp จังหวัดลำปาง  เรียกประกวดราคาจัดซื้อยา  Desferrioxamine 500 mg  for  injection  จำนวน 44,000 Amp   ขายแบบชุดละ 100 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่  9 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 20 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลลำปาง  โทร. 054-237400 ต่อ 6000-7 เปิดซองวันที่ 23 ธ.ค. 56  ในเวลา  13.30 น.

สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สถาบันทันตกรรม  เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  ขอเอกสารถึงวันที่ 6 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 9 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักา  กลุ่มภารกิจอำนวยการ  โทร. 02-5884005-8 ต่อ 1407

1 2 3 53