โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังรับถวายผ่าตัดลำไส้ พระอาการโดยรวมดีขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังรับถวายผ่าตัดลำไส้ พระอาการโดยรวมดีขึ้น แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 1 ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545 เป็นต้นมานั้น เช้าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชทรงประชวร และ ทรงมีความดันพระโลหิตต่ำ เนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพบว่า พระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) และพระอันตคุณ (ลำไส้เล็ก) ขาดพระโลหิตและมีแผลติดเชื้อ จึงได้ถวายการรักษาด้วยการผ่าตัดพระอันตะและพระอันตคุณบางส่วนออก ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 14 ตุลาคม พุทธศักราช […]

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ภาค 20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ภาค 20.00 น. ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 วันนี้ เวลา 08.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสำนำงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.31 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เนื่องในวาระครบ 35 ปี ในการดำเนินงานก่อตั้งและพระราชทานรางวัลซีไรต์ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 วันนี้ เวลา 16.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วิรัช ณ สงขลา ต.จ., จ.ช., จ.ม. ณ เมรุด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าว : เอกสารข่าว เอกสารข่าว หน่วยงาน : สำนักข่าว ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 วันนี้ เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำ นายหลี่ เค่อเฉียง (Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Offical Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 ในโอกาสนี้ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 13.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม […]

พอ.สว. ประจำวันที่ 12 ต.ค. 56

พอ.สว. ประจำวันที่ 12 ต.ค. 56 วันนี้ ( 12 ต.ค. 56) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 1 บ้านใหม่เมืองคอง ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : พอ.สว. ประจำวันที่ 12 ต.ค. 56

1 2 3 12