ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลแหลมปลาดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องอยู่กับน้ำมานานนับเดือน ปลาที่เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1 แสนบาท รอความหวังจากรัฐบาลช่วยเหลือ

ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลแหลมปลาดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องอยู่กับน้ำมานานนับเดือน ปลาที่เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1 แสนบาท รอความหวังจากรัฐบาลช่วยเหลือ ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลแหลมปลาดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องแช่น้ำนานเกือบเดือน จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ปลาในบ่อเลี้ยงเสียหายกว่ากว่า 1 แสนบาท จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายตำบลของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่กับน้ำนานเกือบเดือน นางสมพร หิ้งทอง ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลแหลมปลาดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า บริเวณพื้นที่บ้านค่อนข้างต่ำ ประกอบกับเป็นที่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว ทำให้อาศัยอยู่อย่างลำบาก แต่ที่ยังไม่ย้ายออก เพราะเป็นห่วงสิ่งของและอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหาย หากน้ำเพิ่มสูงต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ ตนเองประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ปลูกกล้วยและทำนา ได้รับความเสียหายแล้วกว่า 1 แสนบาท แม้ทำรอบคันบ่อให้สูง แต่ปีนี้น้ำมามากกว่าที่คาดไว้ ทำให้ปลาหลุดออกไปหมดและต้นกล้วยล้มตาย และเมล็ดข้าวที่ตรียมไว้ปลูกเดือนพฤศจิกายน ได้รับความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ผู้สื่อข่าว : อัคภา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ / […]

ผลสำรวจการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั่วประเทศเดือนสิงหาคม มีกว่า 3 แสนคน ภาคใต้มากสุด

ผลสำรวจการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั่วประเทศเดือนสิงหาคม มีกว่า 3 แสนคน ภาคใต้มากสุด สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจอัตราการว่างงานทั่วประเทศเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ว่างงานกว่า 3 แสนคน ภาคใต้สูงสุด นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนสิงหาคม 2556 พบว่า มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 3 แสน 1 หมื่น 7 พันคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8 และเมื่อเปรียบเทียบสิงหาคมปี 2555 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9 หมื่น 3 พันคน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่างงานลดลง 3 หมื่น 8 พันคน ซึ่งพบว่าเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.7 วัยผู้ใหญ่อายุ 25 ปีขึ้นไป ว่างงานร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 3.7 […]

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมหารือรมว.ศึกษาธิการเร่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมหารือรมว.ศึกษาธิการเร่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมหารือ รมว.ศึกษาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติวิจัยโดยนักวิจัย และเป็นการดำเนินงานในรูปแบบข้ามสาขาวิชา สหสาขาวิชา และศาสตร์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ ร่วมกับภาคีสถาบันในเครือข่าย ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุม MOCรมว.ศธ.กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence, CoE) เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่มีลักษณะทางด้านกายภาพ ซึ่งดำเนินงานโดยการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรที่มีอยู่ หรือที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติวิจัยโดยนักวิจัยในช่วงเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง และเป็นการดำเนินงานในรูปแบบข้ามสาขาวิชา(Cross Desciplinary) สหสาขาวิชา (Multidisciplinary) และศาสตร์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (Emerging Disciplinary) ร่วมกับภาคีสถาบันในเครือข่าย (Consortium) ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระหว่างประเทศศูนย์ความเป็นเลิศ อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) […]

กสทช.มั่นใจมีภาคเอกชนเข้าประมูลช่องทีวีดิจิตอลมากกว่า 24 ราย ซึ่งเกินกว่าจำนวนช่องที่มีอยู่

กสทช.มั่นใจมีภาคเอกชนเข้าประมูลช่องทีวีดิจิตอลมากกว่า 24 ราย ซึ่งเกินกว่าจำนวนช่องที่มีอยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มั่นใจ มีผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ภาคเอกชน เข้าร่วมประช่องทีวีดิจิตอลมากกว่า 24 ราย พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มั่นใจว่า การประมูลช่องทีวีดิจิตอล 24 ช่อง จะมีผู้ร่วมประมูลเกินจำนวนช่องที่มีอยู่ โดยเฉพาะช่องรายการวาไรตี้ ที่มีความคมชัดมาตรฐานและความคมชัดสูงจะมีการแข่งประมูลสูง เนื่องจากความต้องการมีมากอย่างไรก็ตาม หากถึงวันประมูลมีผู้ประกอบการยื่นซองเท่ากับจำนวนช่อง 24 ช่อง จะเลื่อนการประมูลออกไป และเปิดประมูลใหม่ ครั้งที่ 2 หากยังมีผู้ประมูลเท่าจำนวนช่องอีก ก็จะจัดประมูลต่อไป เพราะเป็นสิ่งชัดเจนว่า มีผู้ประกอบการโทรทัศน์ต้องการช่องทีวีดิจิตอลเพียงเท่านั้น ส่วนราคาเช่าใช้โครงข่ายการให้บริการช่องทีวีดิจิตอลออกอากาศ ราคาเฉลี่ยประมาณ 4 ล้านบาทต่อเดือนต่อช่อง ที่ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไป เชื่อว่าในอนาคตที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ราคาอุปกรณ์และการประกอบธุรกิจด้านดิจิตอลจะลดลง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนถูกตามไปด้วย นอกจากนี้ กสทช.ยังมีแผนปรับเพิ่มช่องรายการประเภทความคมชัดมาตรฐานให้เป็นความคมชัดสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดดิจิตอลด้วย และในวันนี้ (15 ต.ค.56) สำนักงาน กสทช.ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด การเตรียมการเอกสารการประมูลทั้ง 24 ช่อง ให้ผู้ประกอบการที่ซื้อซอง […]

กสท.พิจารณามาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบพกพาติดตั้งในรถ รองรับการเปิดให้บริการทีวีดิจิตอล

กสท.พิจารณามาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบพกพาติดตั้งในรถ รองรับการเปิดให้บริการทีวีดิจิตอล ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาคุณสมบัติและกำหนดมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลแบบพกพาติดตั้งในรถ รองรับการเปิดให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท.วันนี้ (14 ต.ค. 56) พิจารณาเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบพกพา เช่น สำหรับติดตั้งในรถ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในอนาคต โดยมีมติให้ใช้มาตรฐานคุณสมบัติทางเทคนิคเดียวกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสำหรับติดตั้งในเครื่องโทรทัศน์ตามความเหมาะสมในการใช้งาน แต่ต้องแจ้งเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ไม่สามารถรองรับสัญญาณที่ชัดเจนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หากมีการใช้งานแบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เช่น การใช้งานในรถ นอกจากนี้ ยังออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีไม่ใช้คลื่นความถี่ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมระดับชาติเพิ่มเติม 2 ราย และระดับท้องถิ่นเพิ่มเติม 3 ราย และออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติมอีก 80 ใบอนุญาต แบ่งเป็นบริการธุรกิจ 70 ใบอนุญาต บริการสาธารณะ 2 ใบอนุญาต และบริการชุมชน 8 ใบอนุญาต รวมได้ออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุไปแล้วรวม 2924 […]

1 2 3 16