จ.ระนอง ดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วจำนวนกว่า 7,695 คน

จ.ระนอง ดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วจำนวนกว่า 7,695 คน จังหวัดระนอง ดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา โดยการบันทึกข้อมูลแล้วกว่า 7,695 คน เป็นอันดับต้นๆของภาคใต้ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 5,420 ไร่ นายจรูญศักดิ์ สุขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า การดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราจังหวัดระนอง โดยจังหวัดระนองมีผู้ปลูกยางพาราประมาณ 12,037 คน และได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วจำนวนกว่า 10,444 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ของผู้ปลูกยางพาราทั้งหมดในจังหวัดระนอง ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยคาดว่า ในวันสุดท้ายวันนี้จะมีผู้ปลูกยางพารามาขึ้นทะเบียนกว่า ร้อยละ 90 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราได้อย่างรวดเร็วลำดับต้นๆ ของภาคใต้ โดยในขณะนี้มีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 7,700 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา รวมถึงการจ่ายเงินให้กับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วกว่า 5,420 ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 13,658,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ยังต้องการให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกตามโซนนิ่งการเกษตร เพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลผลิตสูง […]

คณะผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี เยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ มุกดาหาร

คณะผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี เยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ มุกดาหาร วันนี้ (15 ส.ค. 56) คณะผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี สังกัดเทศบาลกว่างซี โดยการนำของ นายหลาว หนิงจุน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้า หลังจากนั้น คณะผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี สังกัดเทศบาลกว่างซี ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้ากับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดยเส้นทางการขนส่งสินค้าเริ่มจากเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียง-ด่านลาวบาว ประเทศเวียดนาม-แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) – จังหวัดมุกดาหาร – กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี กำลังเร่งผลักดันให้เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าสายนี้ สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร รายงาน ผู้สื่อข่าว : สุภาวดี อัมไพพันธ์ หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : คณะผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียงกว่างซี เยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ มุกดาหาร

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้ว 450 ล้านบาท

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้ว 450 ล้านบาท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้ว 450 ล้านบาท ขณะที่มียอดผู้เข้าพักแรมเพียงร้อยละ 40 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ที่ต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ นางนภษร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การท่องเที่ยวของอำเภอขนอม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นกลุ่มชาวเยอรมันและสแกนดิเนเวียเป็นหลัก ซึ่งจะเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และมาพักเป็นระยะเวลายาวนานและมีศักยภาพในการจับจ่าย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มีความสมบูรณ์พร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปีที่ผ่านมา อำเภอขนอมมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 450 ล้านบาท ขณะที่การเข้าพักในโรงแรม มีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ทั้งนี้ สิ่งที่ยืนยันถึงความสมบูรณ์ของอำเภอขนอม นอกจากธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ์และมีโลมาสีชมพูเป็นจุดขายสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว ขณะนี้ ยังมีสิ่งที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สำคัญยิ่งนั่นคือการมาวางไข่ของเต่ากระ นับร้อยตัว ที่หาดท้องหยี อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายได้หารือถึงการกำหนดมาตรการ แนวทาง แผนการดูแล รองรับการท่องเที่ยวและปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าว : จิรา วงศ์สวัสดิ์ หน่วยงาน : สวท.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก […]

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ มอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ มอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ที่วัดบ้านโพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนสำหรับสัตว์ พร้อมเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น วันนี้ (15 ต.ค.56) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ บริเวณลานวัดบ้านโพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนสำหรับสัตว์ และเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พละศักดิ์ นายอำเภอกันทรารมย์ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวน 22 อำเภอ 204 ตำบล 2,621 หมู่บ้าน ประสบอุทกภัยทั้ง 22 อำเภอ 162 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน และ 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน […]

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมพร้อมรับพายุนารี

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมพร้อมรับพายุนารี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมพร้อมรับพายุนารี วันนี้ (15 ต.ค.56) เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการมอบเสบียงสัตว์ ประกอบด้วย หญ้าแห้งอัดฟ่อนสำหรับโค- กระบือ จำนวน 4,000 กิโลกรัม หญ้าแห้งสำหรับสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม และชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 200 ชุด ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วัดบ้านโพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในด้านปศุสัตว์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พละศักดิ์ นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ตลอดจน ประชาชนในพี้นที่ มาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ นำทีมสัตวแพทย์ ออกหน่วยให้บริการ ฉีควัคซีน […]

1 2 3 97