รายงานพิเศษ : การแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

รายงานพิเศษ : การแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รายงานพิเศษ : การแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ประกาศ : ปัญหาการดำเนินงาน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิก เป็นบทเรียนสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ปัญหา เพื่อเรียกความมั่นใจในระบบสหกรณ์ กลับคืนมาสู่สมาชิก ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษครับ//ค่ะ เทป : ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการสหกรณ์ อย่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่บริหารงานจนขาดสภาพคล่อง สร้างความเดือดร้อนให้สมาชิก ไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะ “อุดมการณ์สหกรณ์” คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” แต่ปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผิดไปจากอุดมการณ์นี้ โดยเมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ชุดที่ 27 ที่มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้นำเงินของสมาชิกไปลงทุน ในบริษัทเอกชน จำนวน 27 แห่ง รวม 13,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมาพบว่า บริษัทเอกชนเหล่านั้น ไม่มีหลักฐานการลงทุน และไม่สามารถถอนเงินออกจากการลงทุนได้ จนกระทั่งในปี 2553 […]

รายงานพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาไทย-จีน

รายงานพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาไทย-จีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มุ่งเน้นนโยบายเชิงรุก ปลูกรากความสัมพันธ์ โดยใช้ “เยาวชน” ผู้ได้ชื่อว่าเป็นอนาคตของชาติ เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก บ่มเพาะความสัมพันธ์เยาวชนไทย-จีน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาไทย-จีน สืบเนื่องจากเดือนมกราคม 2556 นางหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะครูและ นร. รร. มัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน นครเซี่ยงไฮ้ มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากผลสำเร็จและผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกิจกรรมในครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่อเนื่อง โดยคณะครูและนักเรียนไทยจากโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 20-28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางการจีนจัดให้นั้น มีตั้งแต่ ภาษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พลศึกษา โดยเฉพาะวิชากังฟูที่เป็นที่ชื่อชอบของนร. ไทยเป็นอย่างมาก ในขณะที่างคณะครูไทยได้จัดกิจกรรม “ภาษาไทย Delivery” สอนภาษาไทยพื้นฐานให้แก่ นร. จีนด้วย หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมผ่านไป 1 […]

รายงาน:ก้าวย่างสำคัญไทย-จีน สู่ความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูง

รายงาน:ก้าวย่างสำคัญไทย-จีน สู่ความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน มีเป้าหมายในการก่อสร้าง 4 สาย ได้แก่ สายเหนือ, สายตะวันออก, สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ พ.ศ. 2556 รัฐบาลไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินราว 2 ล้านล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาของพรบ. โดยมีแนวทางที่รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าของระบบรางและให้สัมปทานการดำเนินงานแก่เอกชน วางแผนให้สามารถทำการประกวดราคาได้ภายในไตรมาส 1/2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยและนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ร่วมเปิดนิทรรศการรถไฟความเร็วสูง ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่12 ต.ค.2556 โดยความร่วมมือกันในโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ เป็นก้าวย่างสำคัญในอนาคตของความสัมพันธ์จีน-ไทย โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่าเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้น ได้พัฒนาก้าวหน้า มีความปลอดภัย และมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งหวังว่าสองชาติจะร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะสร้างโอกาสในการคมนาคมของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งเสริมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนของไทย ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานรถไฟความเร็วสูงนี้ นายเกา เวิ่นควน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าประจำสถานทูตจีนในประเทศไทยกล่าวว่า จีนกับไทย ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยรถไฟความเร็วสูง และมีการจัดตั้งสำนักงานอยู่ที่เมืองชิงเตา มณฑลซันตงแล้ว […]

รายงาน :จากเวที STEER สู่การหารือร่วมลงทุน ไทยและสิงคโปร์

รายงาน :จากเวที STEER สู่การหารือร่วมลงทุน ไทยและสิงคโปร์ การประชุมหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ บนเวทีการประชุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างสิงคโปร์กับไทย หรือ STEER ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นบทบาทหนึ่งของประเทศไทยกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มความร่วมมือในด้านที่แต่ละฝ่ายมีความโดดเด่น ซึ่งในด้านการลงทุนการท่องเที่ยวเรือสำราญ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าหากร่วมมือกันจะสามารถขยายเชื่อมต่อการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้ ซึ่งไทยก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะร่วมมือในการลงทุน ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการตลาดสินค้าประเภทแอนิเมชันที่เป็นสาขาที่ไทยมีความสามารถในการผลิต และเพิ่มความร่วมมือในสาขาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก ขณะที่สิงคโปร์มีศักยภาพในด้านการตลาด และกระจายสินค้า สามารถที่จะช่วยทำตลาดให้แก่สินค้าไทยได้ ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท และโครงการด้านพลังงาน รวมทั้งยังได้หารือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านพิธีการศุลกากรด้วย เนื่องจากปัจจุบันประเทศสิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ความร่วมมือในครั้งนี้จะถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญของทั้งสองประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง ทั้งนี้ในปี 2555 การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่ารวม 18,668 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ […]

กระทรวงทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเข้มโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

กระทรวงทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเข้มโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ วันนี้ (14 ตุลาคม 2556) นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์อย่างเข้มข้น รัดกุม โปร่งใส และเป็นไปตามกรอบหรือระเบียบอย่างถูกต้อง นายอุดม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เห็นชอบในหลักการการดำเนินงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และเนื่องจากได้มีกระแสต่อต้านคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยกล่าวว่าไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนมหาศาลอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้นั้น ซึ่งนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นพร้อมเน้นย้ำว่า กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น ละเอียด รอบคอบ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในการนี้ กระทรวงฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ […]

1 2 3 13