รับทำเว็บ อบต เทศบาล และหน่วยงานของรัฐ

[notice]รับทำเว็บไซต์ อบต อบจ และหน่วยงานราชการ[/notice]         รับจัดทำและออกแบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลตำบล เทศบาลนคร ฯลฯ โดยเราจะออกแบบเว็บไซต์ให้ท่าน ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งจะไม่ซ้ำกับใคร (ต่างกับเว็บสำเร็จรูป) ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบเพื่อครอบคลุมงานด้าน อบต อบจ เทศบาล และหน่วยงานราชการ ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์มา ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับระบบที่ท่านต้องการว่าต้องการให้ทางบริษัท พัฒนาระบบอะไรบ้าง โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการ แต่หากต้องการระบบพื้นฐานของหน่วยงานปกติ ก็จะคิดค่าบริการที่  25,000 บาทเท่านั้น หากต้องการใช้บริการ อีเมล์รายละเอียด ชื่อหน่วยงาน ผู้ติดต่อ เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งใบเสนอราคา และเอกสารของทางบริษัท ไปให้เพื่อดำเนินการทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ   [warning]อัตราค่าบริการ[/warning] ค่าบริการเริ่มต้นที่  25,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการเพิ่มเติมครับ [important]ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้าที่เลือกใช้บริการ[/important] องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลตำบลท่าข้าม […]