สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรียกสอบราคาจัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 28 พ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดหาและควบคุม  กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 02-2818030 , 02-2811621 เปิดซองวันที่ 29 พ.ย. 56  ในเวลา 10.00 น.