องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา  เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขายแบบชุดละ 5,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 6 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 24 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา  โทร. 075-656146 , 086-2787764