โค้ดข่าวติดหน้าเว็บ

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บท่าน

<iframe src=”https://www.aorbortor.com/lastnews.php” width=”100%” height=”410″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

ตัวอย่างข่าวที่ได้จากการนำโค้ดไปติดตั้ง